Jean François Reboul, "Bourgogne"

Beton, noisetier 84 x 64 x 57 cm